Специализирано електронно ръководство:

Счетоводни и данъчни аспекти на дейността на ЮЛНЦ

Експертни практически съвети директно по имейл - с актуализация от 2023 г.

 
Уважаеми г-н/ г-жо Счетоводител,
 
В счетоводната работа има въпроси, за които дори ние понякога се затрудняваме да осигурим консултации.
 
Добрата новина е, че дори да сме се затруднявали, още не сме претърпявали неуспех. Дори и с особено сложни казуси, а такива съвсем не ни липсват.
 
Подобна тема - предизвикателство е отчитането и облагането при юридическите лица с нестопанска цел.
 
Именно на нея посвещаваме новото си електронно ръководство:
 
Счетоводни и данъчни аспекти на дейността на ЮЛНЦ

 
То събира за Вас експертни практически съвети, с чиято помощ ще работите без колебания, без притеснения и най-вече - без грешки!
 
 
За членове на Клуб РС Издателство:
 
Не забравяйте, че според своя членска програма имате право на допълнителна отстъпка от цената на електронното ръководство:
- 10% - за програма Минумум
- 15% - за програма Стандарт
- 20% - за програма Максимум

Възползвайте се и поръчайте още сега!
Какво конкретно включва е-ръководството:
 
Внимание! Ръководството е допънено със 7 акуални готови решения на казуси, взети директно от практиката на Ваши колеги /от месец май 2023 г./:
❒ Опрощаване на заем към ЮЛНЦ, предоставен от ФЛ
❒ Счетоводни операции за повторно завеждане на недвижим имот
❒ Осчетоводяване на приход от членски внос за спортен клуб за деца с увреждания
❒ Осчетоводяване на червена каса на ЮЛНЦ, дължаща се на теглене на пари от разплащателна сметка
❒ Третиране на разходи за вода и храна във връзка с подготовка на футболисти
❒ Облагане на представителни разходи, реализирани от фондация
❒ Заприхождаване на дарения в натура

Ето и какво още включва е-ръководството:
 
Разработки на опитни специалисти по темите:
 
 Основи на счетоводното отчитане на юридическите лица с нестопанска цел - с включени примерни:
 системи от синтетични счетоводни сметки
➜ оборотни ведомости
 счетоводни сметки за отчитане на разходи и приходи
 счетоводен баланс
 отчет за приходите и разходите
 отчет за собствения капита
 отчет за паричния поток
 
❒ Счетоводни и данъчни аспекти на дейността на ЮЛНЦ:
 Специфични изисквания при съставянето на счетоводен баланс на ЮЛНЦ
 Специфични изисквания при съставянето на отчета за приходите и разходите на ЮЛНЦ
 Специфични изисквания при съставянето на отчета за паричните потоци
 Изисквания при съставянето на отчета за собствения капитал и приложението към ГФО
 Изисквания за финансов одит и публичност на ГФО
 Изисквания за деклариране и плащане на данъци по реда на ЗМДТ
 
❒ Някои особености по счетоводното отчитане и данъчното третиране на членски внос в ЮЛНЦ
 
❒ Счетоводно отчитане и особености на данъчното облагане на договорите за спонсорство
 
❒ Някои особености при прилагане на ЗДДС във връзка с дейността на ЮЛНЦ


Вижте анализа на експерт Елена Илиева във връзка с договори за спонсорство с ЮЛНЦ, при които са налице еквивалентни насрещни престации:

Ето и авторите, чиито съвети Ви очакват в е-ръководството:проф. д-р Стоян Дурин
Регистриран одитор. Завършил е Университета за национално и световно стопанство (УНСС) в гр. София. Работил е като счетоводител, финансов ревизор и преподавател в УНСС - асистент, доцент и професор.
 
В периода 01 юни 1985 година до края на 2001 година е работил в Министерство на финансите като ръководител на методологията на счетоводството в Република България.
 
Проф. д-р Стоян Дурин е дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор от 1991 година. Той е първият председател на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС). На този пост е два мандата - от 1996 до 2002 година. През 2011 година е избран за Почетен председател на ИДЕС.
 
Проф. д-р Стоян Дурин осъществява независим финансов одит в предприятия от всички отрасли в икономиката.
 
Има над 350 публикации в областта на счетоводната теория и практика. Превеждал е обучение на студенти и на счетоводители от практиката по "Финансово счетоводство", по "Международни стандарти за финансово отчитане" и по "международни одиторски стандарти".
 
Под негово ръководство е разработвано и внедрявано счетоводното и одиторското законодателство в периода 1990-2002 година.


Елена Илиева
Завършва "Международни икономически отношения" в УНСС, гр. София. Дълги години работи в сферата на външната търговия. Занимава се със счетоводство и данъчни консултации от 7 години. Експерт за Портал Счетоводство от 2013 г. по въпросите за данъци и такси, ДДС и счетоводство. През годините води редица семинари, свързани с данъчните промени, ВОП, ВОД и т.н. 

Съавтор на редица книги за РС Издателство и Бизнес Консултации, както и редактор на "Съветник: Данъци и такси на моята фирма".

Христо Досев
Един от най-ерудираните експерти по счетоводство в България - завършва магистърска степен "Счетоводство и контрол" в Стопанска академия "Д.А.Ценов" - гр. Свищов. От 2013 г. до днес - член на редакционния съвет на списанието на ИДЕС. Има дългогодишен опит като счетоводител, а от 2010 до днес е управляващ съдружник в "Досеви - консултации и одит".
 
Работи за РС Издателство и бизнес Консултации от 2012 г, като е консултант в Портал Счетоводство, както и редактор на специализиран бюлетин "Данъчно облагане и такси".
 
Автор на редица публикации и съавтор на електронни и печатни книги на РС Издателство и Бизнес Консултации.
 

А знаете ли, че можете да имате отстъпка от всяка своя поръчка на наши издания + БЕЗПЛАТНА доставка! Просто влезте в Клуб РС Издателство и ще получавате 10% отстъпка от цената на нашите книги, семинари, уебинари и абонаменти!

Във формата за заявка може да маркирате Клуб РС Издателство програма Минимум и само за 52.80 лв. с ДДС ще получите:

 10% отстъпки за книги, семинари, уебинари и абонаменти на РС Издателство и Бизнес Консултации + БЕЗПЛАТНА доставка, разбира се - за цели 12 месеца (валидно от датата на заплащане)!
 Членство в затворена фейсбук група за споделяне на опит с Ваши колеги
 Първи ще научавате за новите ни издания, събития, промоции
 Първи ще можете да запазите книги или места за събития
 Специални оферти само за Вас, членовете на Клуба – ще получавате по имейл оферти, които останалите клиенти на РС Издателство няма да получат – защото не са членове
 Специален телефонен номер и имейл, на които ще получите отговор на своите запитвания по-бързо от всички останали клиенти
 Електронен бюлетин само за членове – най-новото в света на счетоводството, данъци, труд и осигуряване, бизнес и човешки ресурси
 

Повече за предимствата на Клуба вижте във видеото:


Внимание: Ако желаете фактура, въведете данните си в поле "Бележки" по-долу!

 

Кои сме ние?
От 2011 г. вече 12-та годинa нашата компания предлага експертна литература за счетоводство, труд и осигуряване, човешки ресурси, GDPR, а вече и в основните сфери на правото.

Стремим се да правим своите клиенти по-успешни, по-компетентни, по-големи професионалисти и да им осигуряваме нужната помощ за спокойна и вярна практика.
С какво Ви съдействаме: Нашите експерти:
Печатни и електронни издания:
❱❱❱ с готови решения на реални казуси
❱❱❱ с експертни анализи по ключови проблеми
❱❱❱ със законодателство
✑ проф. д-р Стоян Дурин
 Елена Илиева
 Ели Марова
 доц. д-р Андрей Александров
 Красимира Гергева
 Аспасия Петкова
 Христо Досев, д.е.с.
 Трендафил Василев, д.е.с.
 Алиция Профирова
 Василена Христова
 проф. д-р Любка Ценова
 Теодора Дичева
 Николай Такиев
 доц. д-р Теодора Рупска
✑ и други
Абонаментни услуги с експертни съвети,
решения и консултации:

☛ www.PortalSchetovodstvo.bg
  www.PortalTRZNormativi.bg
  www.PortalPravo.bg
☛ Съветник Данъци и такси на моята фирма
 Съветник ТРЗ и осигуряване от А до Я
☛ Електронно списание "7 дни счетоводство и данъци: Какво ново?
☛ Електронно списание "ТРЗ показател: Новини, решения, насоки"
 Електронно списание "Правен консултант"
☛ Печатно счетоводно списание "10 с ДДС"
Семинари по ключови проблеми от:

 счетоводството
 данъчното облагане и 
 ДДС
 Трудови правоотношения
❖ Осигуряване
❖ GDPR
 и още
Уникалните ни услуги:

Клуб РС Издателство:
Предимства за нашите редовни клиенти!

➯ Персонални консултации
 Отстъпка от всяка поръчка на издание и заявка на абонамент
 Безплатна куриерска доставка
 Ежеседмичен безплатен бюлетин
 И още!
 Консултации с експерти и през почивните дни
 Консултации с експерти по телефона
Още за нашите издания, както и такива от наши партньори ще намерите тук:
www.straton.bg

Форма за поръчка

Поставете отметка на желаните продукти:

Попълнете

Телефонният Ви номер е необходим, за да се свържем с Вас относно Вашата заявка .

Тук можете да добавите всякакви уточнения и/или данни за ф-ра, ако желаете такава.
Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специална защита, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679. Давам съгласието си "РС издателство и бизнес консултации" ЕООД да събира и обработва попълнените данни в този талон. Информационна бележка!!

Условия за връщане и рекламация

* Полетата маркирани със звездичка са задължителни!

ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ